Warning: copy(/home/cimitire/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/cimitire/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
„Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”, anunță reprogramarea licitației privind scoaterea la valorificare a lucrărilor funerare părăsite – Cimitire Resita

„Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”, anunță reprogramarea licitației privind scoaterea la valorificare a lucrărilor funerare părăsite

 In Anunturi

UAT Reșița prin Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”, anunță reprogramarea licitației privind scoaterea la valorificare a lucrărilor funerare părăsite, din cimitirele administrate de  Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”, intrate în proprietatea municipiului Reșița.

Lucrările funerare care urmează să fie scoase la licitație au fost identificate în cimitirul nr. 8, 7,6 și 5 din Reșița și sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Lucrările funerare vor fi atribuite persoanelor care oferă prețul cel mai mare.

Preţul de începere a licitaţiei deschise, pentru un nr de  13 lucrări funerare identificate în cimitirul nr.8 din Reșița, str. Făgărașului, este preţul stabilit prin expertiză, fiind prezentat în tabelul de mai jos, după cum urmează:

 

NR.

CRT.

POZIȚIE

CIMITIR

NR. LOCURI DENUMIRE

CONSTRUCȚIE

PREȚ EVALUAT

LEI

1 749-1997-8E 2 CRIPTA 2.700,00
2 41-2001-8E 2 IMPREJMUIRE BETON 4.512,50
3 48-1999-8F 2 IMPREJMUIRE BETON+CAPAC 1.950,00
4 509-2006-8F 2 IMPREJMUIRE BETON 4.750,00
5 227-2001-8G 2 CRIPTA 4.750,00
6 665-1980-8B 2 IMPREJMUIRE BETON 4.000,00
7 524-1984-8C 2 IMPREJMUIRE BETON 3.187,50
8 247-1995-8C 1 IMPREJMUIRE BETON 875,00
9 163-1999-8C 1 IMPREJMUIRE BETON 750,00
10 485-1998-8C 1 IMPREJMUIRE BETON 2.250,00
11 661-1992-8C 2 IMPREJMUIRE BETON 1.250,00
12 167-1992-8C 1 IMPREJMUIRE BETON 2.025,00
13 165-2007-8C 2 IMPREJMUIRE BETON 4.850,00

Preţul de începere a licitaţiei deschise, pentru un nr de  4  lucrări funerare identificate în cimitirul nr.7 din Reșița, str. Mureșeni,  este preţul stabilit prin expertiză, fiind prezentat în tabelul de mai jos, după cum urmează:

NR.

CRT.

POZIȚIE

CIMITIR

NR. LOCURI DENUMIRE

CONSTRUCȚIE

PREȚ EVALUAT

LEI

1 606-2004-7C 1 IMPREJMUIRE BETON 625,00
2 345-1992-7C 2 IMPREJMUIRE BETON 375,00
3 608-2000-7D 2 CRIPTA PE 1 LOC 2.250,00
4 533-1998-7F 1 IMPREJMUIRE BETON 375,00

Preţul de începere a licitaţiei deschise, pentru un nr. 22 de  lucrări funerare din cimitirul nr.5 și 6 de pe str. Cloșca din Reșița, este preţul stabilit prin expertiză, fiind prezentat în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Cimitirul nr.5

NR.

CRT.

POZIȚIE

CIMITIR

NR.

LOCURI

DENUMIRE

CONSTRUCȚIE

PREȚUL EVALUAT

LEI

1 650-1984-5A 1 IMPREJMUIRE BETON+CAPAC 2500,00
2 865-2000-5F 1 IMPREJMUIRE BETON+CAPAC 1625,00
3 691-2000-5G 2 IMPREJMUIRE BETON+CAPAC 1750,00
4 390-1998-5C 1 CRIPTA 750,00
5  

615-2003-5A

 

1

 

CAVOU

2500,00
6 142-2007-5G 2 IMPREJMUIRE TABLĂ+CAPAC 2000,00
7 269-2005-5E 2 CRIPTA 2000,00
8 487-2009-5F 2 IMPREJMUIRE

BETON

3250,00

 

Cimitirul nr.6

NR.

CRT.

POZIȚIE

CIMITIR

NR.

LOCURI

DENUMIRE

CONSTRUCȚIE

PREȚUL EVALUAT

LEI

1 696-1998-6B 2 CRIPTA 4250.00
2 386-1998-6D 1 IMPREJMUIRE BETON+CAPAC 2125,00
3 2-1997-6B 2 IMPREJMUIRE

BETON

5000,00
4 449-1997-6D 2 IMPREJMUIRE BETON+CAPAC 3250,00
5 138-2005-6B 3 IMPREJMUIRE BETON+CAPAC 2250,00
6 1687-2001-6G /6.06 2 CRIPTA 4750,00
7 882-2002-6E 2 IMPREJMUIRE BETON+CAPAC 2750,00
8 669-1999-6D 2 IMPREJMUIRE BETON+CAPAC 3750,00
9 315-1987-6C 4 IMPREJMUIRE BETON+CAPAC 8500,00
10 796-1996-6A 2 IMPREJMUIRE BETON 1250,00
11 248-1998-6A 2 CAVOU 6250,00
12 877-2004-6A 1 IMPREJMUIRE

BETON

2000,00
13 382-2002-6B 1 IMPREJMUIRE BETON+CAPAC 2375,00
14 160-1990-6A 1 IMPREJMUIRE

BETON

875,00

Locurile de veci se află în cimitirul nr.8, 7, 6 și 5 din Reșița pot fi văzute de luni  până joi între orele 08:00 și 16:00, iar vineri între 08:00 și 13:30.

Persoanele interesate de achiziția acestor lucrări funerare  pot depune documentația de participare la licitație până în data de 07.10.2022 ora 13:00 inclusiv, la sediul Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” din Reșița Bd. Muncii nr.25.

În vederea participării la procedura de atribuire prin licitaţie deschisă cu strigare a lucrărilor funerare identificate în cimitirul nr.8,7,6 și 5 din Reșița, solicitanţii vor depune la Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”, următoarele documente:

1) –  Cerere;

2) –  Documente privind domiciliul/reşedinţa: copie B.I./C.I.;

3) -Certificate fiscale fără debite restante ale solicitanţilor faţă de bugetul local.

4) – Declarație pe proprie răspundere semnată, olograf, de către cumpărător din care să rezulte că acesta  nu mai deține nici un alt loc de înhumare în cimitirele umane din municipiul Reșița.

Licitația va avea loc în data de 10.10.2022 ora 10:00 la sediul Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” din Reșița Bd. Muncii nr.25.

Procedura de valorificare a lucrărilor funerare intrate în proprietatea municipiului Reșița se va face prin organizarea unei licitații deschise, cu strigare.

Pasul de strigare este de 100 lei sau multiplu de 100 lei de la prețul de pornire.

Prețul de pornire va fi cel publicat în prezentul anunț, care corespunde cu prețul stabilit în raportul de evaluare.

Prima licitație se  desfășoară  numai cu minim 2 participanți/loc, în caz de prezentarea unui singur participant se reprogramează licitația, în termen de 5 zile lucrătoare de la data inițială și se desfășoară și numai cu un participant/loc;

În preţul vânzării nu este inclus TVA, valoare ce va fi aplicată conform prevederilor legale.

Plata se va face integral, astfel că la prețul stabilit în urma licitației care reprezintă contravaloarea lucrării funerare, cumpărătorul va achita conform HCL nr.278/27.07.2018 și contravaloarea concesiunii terenului aferent lucrării funerare atribuite.

Eventualele contestaţii se vor depune la registratura  –  Serviciului Public – „ Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”, cu sediul în Municipiul Reşiţa, B-dul Muncii, Nr. 25, Judeţul Caraş-Severin, în termen de 5 zile lucrătoare de la adjudecarea licitaţiei. În cazul în care nu sunt mulțumiți de răspunsul primit, se pot adresa instanțelor de judecată, conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Desfăşurarea procedurii de atribuire se va face în conformitate cu prevederile arătate în  Caietul de sarcini, pus la dispoziția persoanelor interesate pe siteul Serviciului Public –  Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire – Atelierul Administrație Cimitire și Pompe Funebre www.cimitireresita.ro, alături de următoarele documente:

–  Cerere;

–  Declarație pe proprie răspundere semnată, olograf, de către cumpărător din care să rezulte că acesta  nu mai deține nici un alt loc de înhumare în cimitirele umane din municipiul Reșița.

Descarca cerea si declaratia

Descarca caietul de sarcini

Recent Posts
Contact

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Call Now ButtonSUNĂ